منوی دسته بندی

فلسفه و تعاریف

تعاریف و فلسفه مربوط به موضوعات مختلف کانگ فو توآ21

طریقت دانایی

تاریخچه طریقت دانایی

شروع کلام طریقت دانایی نیازی نیست‌ جهت‌ ثبوت این‌ اصل‌ تاریخی‌ که‌ ایرانیان در تاریخ‌ باستانی‌ خود مردمانی‌ شجاع و دلیر و راستگو بوده اند مدارکی‌ ارائه‌ کنیم‌ هرکس‌ کمترین‌ آشنایی‌…

مهارت های اصلی‌ کانگ‌ فو توآ ٢١

مهارت های اصلی‌ کانگ‌ فو توآ ٢١

سبک‌ کانگ‌ فوتوآ ٢١ که‌ یک‌ سبک‌ ورزش رزمی‌ می‌ باشد و در واقع‌ به‌ نوعی‌ یک‌ سبک‌ بومی‌ شناخته‌ می‌ شود، یاد گرفتن‌ مهارت های اصلی‌ کانگ‌ فو توآ…

پند و اندرز بزرگان

پند و اندرز بزرگان

بی مقدمه و فلسفه چینی، چند تا از پند و اندرز بزرگان را بیان میکنیم تا شاید در مسیر زندگی راه گشای ما باشند. پند پیران تویی‌ که‌ مرا در…

انسان کیست

انسان کیست؟

در دیدگاه کانگ فو توآ 21، انسان کیست؟ در این مطلب به این سوال و پاسخ آن نگاهی می اندازیم. انسان برگی‌ از شاهکار خلقت‌ است‌، در حریم‌ او همه‌…

ذن

ذن در طریقت دانایی

مطلبی کوتاه در مورد ذن و مفهوم آن در طریقت دانایی کانگ فو توآ 21. شروع دفتر در جهان امروز روابط‌ خاص سیاسی‌ و اقتصادي و تداخل‌ فرهنگها پذیرش بسیاري…

شالبند

شالبند کانگ فو توآ 21 و فلسفه آن

در این مطلب به توضیح فلسفه شال و شالبند کانگ فو توآ 21 و انواع آنها می پردازیم. شال و شالبند تاریخ‌ شال در ایران به‌ دوران هخامنشی‌ بر می‌…

فلسفه و معانی ضربات

فلسفه و معانی ضربات و حرکات

توضیحی کوتاه در مورد فلسفه و معانی ضربات دست و پا و حرکات و اسامی مختلف آنها در کانگ فو توآ 21 کامی‌ سما استقرار، ایستادن، به‌ قائم‌، به‌ ذات،…

فلسفه خطوط

فلسفه خطوط تکنیکی کانگ فو توآ 21

در این مطلب، مختصرا به توضیح فلسفه خطوط تکنیکی کانگ فو توآ 21 و اسامی آنها پرداخته ایم. آناتوآ به‌ معناي شاهین‌ نماي ترازوي جهان از تن‌ وروان و گوهر…

هفت

هفت مایگاه کانگ فو توآ 21

در این مطلب، خیلی کوتاه، به معرفی و توضیح هفت مایگاه کانگ فو توآ 21 بر اساس دیدگاه و فلسفه دانشکده انشاء تن‌ و روان می پردازیم. مایگاه یکم: علم‌…

فایت یا مسابقه

مسابقه‌ آری یا نه ؟!

شروع داستان سوال، مسابقه آری یا نه ! فایتر، نفس‌ نفس‌ زنان به‌ سوي مربی‌ خویش‌ می‌ آید، کناره گونه‌ اش به‌ شدت متورم شده و رگه‌ اي از خون…