منوی دسته بندی

کانون آریا، کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
کانون آریا

ساعت ورش آقایان بزرگسال

مربی: بایارومه حاج شریفی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:00 الی 21:30
شماره تماس: 09371941454

آدرس: رفسنجان، روستا تاج آباد، جنب گلزار شهدا
محل کانون در گوگل مپز

فرم تماس با ما