منوی دسته بندی

فلسفه خطوط تکنیکی کانگ فو توآ 21

در این مطلب، مختصرا به توضیح فلسفه خطوط تکنیکی کانگ فو توآ 21 و اسامی آنها پرداخته ایم.

خطوط تکنیکی کانگ فو توآ 21

آناتوآ

به‌ معناي شاهین‌ نماي ترازوي جهان از تن‌ وروان و گوهر بودگی‌ انسان و کشف‌ سلسله‌ زمان و نفوذ به‌ مرز دانایان و آگاهی‌ به‌ معناي آزادي انسان است‌ که‌ تا به‌ امروز نرفته‌ است‌. آناتوآ به‌ معناي من‌ مساوي تو و تو مساوي من‌ و من‌ و تو به‌ معنی‌ ما و ما یعنی‌ جزئی‌ از عالم‌ کیهان و مجموعه‌ اسرار آشکار و پنهان که‌ راز جهانش‌ می‌ خوانیم‌. آناتوا با ٥١٥ تکنیک‌ و ترکیب‌ و عکس‌ العمل‌ سازي و خاصیت‌ هاي موجی‌ بر مدارهاي هندسی‌ تن‌ و خلاف حرکت‌ بدنی‌ در مسیر عالم ذرات است‌. دریک‌ کلام آناتوآ به‌ معناي توبه‌ است‌.

آ: آفرینش‌ به‌ تن‌ و روان

آنا: آنالیزه ریشه‌ و بنیان

تو: اشاره به‌ برون به‌ رمز کی‌ بودن و کجا شدن .

آنا در زبان ترکی‌ به‌ معناي مادر است‌ و آناتوا را مادر خطوط نامند.

آتادو

به‌ معناي اسرار خلقت‌، راز ذرات یا هستی‌ و یا نبرد به‌ ترکیب‌ نیستی‌ است‌. 

برگردان عالم‌ هستی‌ و اندیشه‌ حیات به‌ معناي اسرار خلقت‌ و باریک‌ شدن در زوایاي تاریک‌ بدن انسان آتادو با ٣١٧ تکنیک‌ و ترکیب‌ و عکس‌ العمل‌ سازي و خاصیتهاي موجی‌ بر مدارهاي هندسی‌ تن‌ بمنظور برگردان عالم‌ ذرات و خلاف جهت‌ عالم‌ ذرات و اندیشه‌ حیات است‌.

سوتو

سوي تو، سوي خدا،

به‌ معناي نور و روشنایی‌، رسیدن به‌ مرز دانائی‌ و خروج از دایره خام عقلی‌ و انهدام ترس از زندگی‌ به‌ سوي نور و روشنایی‌، سوتو فریاد فقر زمانه‌ ماست‌.

سام سامائه‌

به‌ معناي کاوش،

معناي آدمی‌ چیست‌؟

انسان کیست‌ و از چیست‌؟

تولد آغاز او هست‌ي است‌ یا نیستی‌ و هستی‌ او یکی‌ است‌؟

گردیدن انسان به‌ چیست‌؟

آیا انسان تصوراتش‌ تا به‌ امروز چنین‌ است‌ یا فرهنگ‌ توآ پذیر است‌؟

مایانه‌

ما هستیم‌ یا نیستیم‌؟

به‌ معناي تو و من‌ و من‌ و تو.

طبیعت‌ از آن من‌ و توست‌. تشکیل‌ یافته‌ از حرکات جابه‌ جایی‌ با پیچشهاي دورانی‌ و استفاده از دستگاههایی‌ به‌ نام روما در تمرین‌ مبارزات میباشد. مایانه‌ اصول تکنیکهاي پا در مدارهاي هندسی‌ تن‌ که‌ راز آن در نبرد انسان نهفته‌ است‌.

کوانه‌

به‌ معناي تضاد، 

به‌ معناي صفوف نامناسب‌، 

ناهنجاریهاي روانی‌ و عدم آشنائی‌ به‌ عالم‌ کیهان و ترسان از ورود به‌ جهان تفکرآمیز و فلسفه‌ گرایی‌ و از حرکات و اسرار فیزیکی‌ انسانی‌ عدم توجه‌ به‌ علوم بنیانی‌ و ناآگاهی‌ به‌ اساس روانی‌ و ترسان براسرار مجهول انسانی‌ و مجهود کردن انسان به‌ درك آشکار عالم‌ پنهانی‌ که‌ اين نیرو متکی‌ بر هفت‌ مایگاه توآ است‌.

وست‌ مایانه‌

به‌ معناي انهدام اختلالات بی‌ معنی‌ و نابود کردن ناهنجاریهاي مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به‌ درك اندیشه‌هاست‌.

وايماباتو

به‌ معنی‌ پنجه‌ مرگ است‌،

این‌ معنی‌ در كانگ‌ فوتوآ از هفت‌ مایگاه نیایش‌ به‌ سازندگان اندیشه‌ ها و دادرسی‌ انسانها به‌ شناخت‌ و بررسیهاي زیربناها و ایجاد انسان به‌ بینش‌ها و دانشها است‌ همراه با خاصیتهاي موجی‌ بر مدارهاي هندسی‌ تن‌ است‌.

مهمترین‌ لحظه‌ حیات تو، وقتی‌ است‌ که‌ خود مورد قضاوتی‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 17 =