منوی دسته بندی

کانون حرمت، کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
ساعت تمرین بزرگسالان

مربی: بایارومه شاه محمدی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:30 الی 22:00
شماره تماس: 09131914257

آدرس: رفسنجان، بلوار مدرس، طبقه زیرین موزه ریاست جمهوری
محل کانون در گوگل مپز

فرم تماس با ما