منوی دسته بندی

اخبار

مجموعه اخبار و حوادث مرتبط با انجمن کانگ فو توآ21 رفسنجان

ورزش گروهی و ترفیع فنی بانوان

جلسه ورزش گروهی و ترفیع فنی بانوان

برگزاری جلسه ورزش گروهی و ترفیع فنی بانوان در تاریخ 30 خرداد 1403 جلسه ورزش گروهی و ترفیع فنی بانوان در محل دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان با…

کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی

برگزاری منظم کارگاه روانشناسی کارگاه روانشناسی با موضوعاتی مانند ارتباط زوجین، ارتباط موثر، شخصیت شناسی و نیز کارگاه هایی مخصوص نوجوانان و جوانان پسر و دختر در زمینههای مختلف توسط…

کارگاه مقابله با شکست

کارگاه مقابله با شکست

کارگاه مقابله با شکست در محل دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان کارگاه مقابله با شکست رفسنجان با حضور همراهان و مربیان برگزار شد، این کارگاه در تاریخ 6…

کارگاه تغذیه ورزشکاران

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشکاران

برگذاری کارگاه آموزشی تغذیه ورزشکاران با هماهنگی امور فرهنگی دانشکده کانگ فو توآ ۲۱ رفسنجان، کارگاه آموزشی تغذیه ورزشکاران، در تاریخ دوشنبه 1 اسفند ۱۴۰۱، در محل سالن جلسات دانشکده…

کارگاه فروش در زمان بحران

کارگاه فروش در زمان بحران

برگزاری کارگاه فروش در زمان بحران در تاریخ 5 دی ماه 1401، با همکاری دانشکده کانگ فو توآ 21 رفسنجان و شرکت تبار تجارت توانا، کارگاه فروش در زمان بحران جهت…

کنگره کانگ فو توآ 21

کنگره کانگ فو توآ 21 شهربابک 1401

کنگره کانگ فو توآ 21 در تاریخ اول مهر ماه 1401، کنگره منطقه ای کانگ فو توآ 21 با میزبانی شهرستان شهربابک با حضور همراهان و مربیان آقا و خانم…