منوی دسته بندی

مطالب فرهنگی

مطالب فرهنگی و ادبی منتشر شده در وبسایت که نشانی از فرهنگ کانگ فو توآ 21 هستند.

سوگند همراه در کانگ فو توآ 21

سوگند همراه در کانگ فو توآ 21

سوگند همراه به فرمان نهاد؛از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می‌کنم. از روی پاکی و پاک‌دلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی…

طریقت دانایی ، فواید ذهنی ورزشهای رزمی

تاریخچه طریقت دانایی

شروع کلام طریقت دانایی نیازی نیست‌ جهت‌ ثبوت این‌ اصل‌ تاریخی‌ که‌ ایرانیان در تاریخ‌ باستانی‌ خود مردمانی‌ شجاع و دلیر و راستگو بوده اند مدارکی‌ ارائه‌ کنیم‌ هرکس‌ کمترین‌ آشنایی‌…

مثنوی توآ 21

کتاب مثنوی توآ 21

کتاب مثنوی توآ 21، نوشته استاد حسین اکبریان، در این صفحه جهت دانلود و یا مطالعه علاقه مندان قرار داده شده است. جهت دانلود، کتاب مثنوی توآ 21، از گوگل…