منوی دسته بندی

کانون حافظ، کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
ساعت تمرین بزرگسالان

مربی: راهدان حامد عربی
روز: روزهای زوج
ساعت: 21:00 الی 22:30
شماره تماس: 09130483008

ساعت تمرین جوانان

مربی: بایارومه مهرداد حسین زاده
روز: روزهای زوج
ساعت: 16:30 الی 18:00
شماره تماس: 09139279368

ساعت تمرین بزرگسالان، ویژه نرمش اصلاحی

مربی: بایارومه علی اکبر عربی
روز: روزهای فرد
ساعت: 20:30 الی 21:300
شماره تماس: 09103132069

ساعت تمرین بزرگسالان، کارمندان

مربی: بایارومه حمید سلیم زاده
روز: روزهای فرد
ساعت: 18:00 الی 19:30
شماره تماس: 09136124112

ساعت تمرین بانوان

مربی: همراه کرمانشاهی
روز: روزهای زوج
ساعت: 09:00 الی 10:30
شماره تماس: 09130483008

آدرس: میدان استاد شهریار، ابتدا خیابان شهریار، جنب فروشگاه گروه ترمه رضایی
محل کانون در گوگل مپز

فرم تماس با ما