منوی دسته بندی

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش آقایان بزرگسال

مربی: جهانبان حسین محمودی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:00 الی 22:00
شماره تماس: 09132933567

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش جوانان پسر

مربی: راهدان حسن ریاحی
روز: روزهای فرد
ساعت: 20:00 الی 22:00
شماره تماس: 09360902877

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش نوجوانان پسر

مربی: راهدان ایمان محمودی
روز: روزهای فرد
ساعت: 18:30 الی 20:00
شماره تماس: 09157829371

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش نونهالان پسر

مربی: سیر راهدان سید علی حسینی
روز: روزهای فرد
ساعت: 17:00 الی 18:30
شماره تماس: 09139178216

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش بانوان بزرگسال

مربی: راهدان مهدیه لطفی
روز: روزهای زوج
ساعت: 18:30 الی 20:00
شماره تماس: 09134911937

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21 رفسنجان

ساعت ورزش نوجوانان دختر

مربی: همراه میرزایی
روز: روزهای زوج
ساعت: 17:00 الی 18:30
شماره تماس: 09924238513

آدرس: بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی، جنب ترمینال مسافربری، مرکز کانگ فوتوآ 21
محل دانشکده در گوگل مپز

فرم تماس با ما