منوی دسته بندی

دانشکده مرکزی کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
ساعت تمرین بزرگسالان

مربی: جهانبان حسین محمودی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:00 الی 22:00
شماره تماس: 09132933567

ساعت تمرین جوانان

مربی: راهدان حسن ریاحی
روز: روزهای فرد
ساعت: 20:00 الی 22:00
شماره تماس: 09360902877

ساعت تمرین نوجوانان

مربی: بایارومه سید علی حسینی
روز: روزهای فرد
ساعت: 17:00 الی 19:00
شماره تماس: 09139178216

ساعت تمرین نونهالان

مربی: راهدان ایمان محمودی
روز: روزهای زوج
ساعت: 16:30 الی 17:30
شماره تماس: 09157829371

ساعت تمرین بانوان

مربی: راهدان مهدیه لطفی
روز: روزهای زوج
ساعت: 17:30 الی 19:30
شماره تماس: 09134911937

آدرس: بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی، جنب ترمینال مسافربری، مرکز کانگ فوتوآ 21
محل دانشکده در گوگل مپز

فرم تماس با ما