منوی دسته بندی

انسان کیست؟

در دیدگاه کانگ فو توآ 21، انسان کیست؟

در این مطلب به این سوال و پاسخ آن نگاهی می اندازیم.

انسان برگی‌ از شاهکار خلقت‌ است‌، در حریم‌ او همه‌ چیز ناچیز است‌. 

اندیشه‌ آدمی‌ از واقعیت‌ و پیوند دادن او با حقیقت‌ است‌. 

انسان شاهکار خلقت‌ است‌، انسان کم‌ اندیش‌ و بی‌ منطق‌ به‌ حیوان بسنده است‌. 

انسان تشخیص‌ دهنده به‌ دانایی‌ رونده است‌. 

انسان شاهکار خلقت‌ داراي قدرتی‌ نامحدود و سلسله‌ اي از شعور و اندیشه‌ است‌، پس‌ باید وي را در حریم‌ معنویت‌ جستجو کرد. در راز كانگ‌ فو توآ 21 تولد متکی‌ به‌ یک‌ فلسفه‌ وجه‌ عبادت است‌، بزبان ساده تولد پایگاه عبادت است‌ و اگر انسانی‌ پابه‌ جهان گذارد گویند اندیشه‌ اي به‌ رشد پا گرفته‌ است‌. فاصله‌ بین‌ تولد و مرگ را جوشش‌ اندیشه‌ نامند. 

در معابد کانگ‌ فو راز مطلوب سلولهاي مغز و کالبد سالم‌ و توانا در قدرت عجیب‌ فیزیولوژي رو می‌ گیرد، مهمترین‌ موضوع معابد کانگ‌ فو در این‌ است‌ که‌ از پاره شدن اندیشه‌ بوسیله‌ عوامل‌ خارجی‌ شدیدا جلوگیري شود . به‌ عبارت ساده هرچه‌ که‌ فکر ازچشم‌ می‌ گیرد باید در آن متمرکز شود آنچه‌ را که‌ درتالار اندیشه‌ در اثر فکر کردن آزاد رخ می‌ دهد عبارت است‌ از بازگشت‌ انسان به‌ ذات خود، در اثر این‌ نوع فعالیت‌ هنرمندانه‌ مغز، فرد قادر می‌ گردد که‌ بتواند به‌ یک‌ موفقیت‌ از زوایاي مختلف‌ نگاه کند و از روشن‌ بینی‌ ویژه اي برخوردار گردد، در طریقت‌ تمرکز فکر كانگ‌ فو (گونه‌ اي از اسراركانگ‌ فو) فعالیت‌ خلاقه‌ در تمام حوزه هاي هنري فکرخود به‌ خود دیده می‌ شود، آنچه‌ در اثر فکر کردن بدون وقفه‌ گسترده و عمیق‌ اتفاق می‌ افتد در پایان منجر به‌ تولد فرد اندیشمند می‌ گردد، با دست‌ آویز به‌ فکر کردن ، علت‌ ناکامی‌ و ریشه‌ تشویشها و نگرانیها کشف‌ شده و بعد از موفق‌ شدن در این‌ راه، به‌ تولد تازه یا تولد دیگري میرسد که‌ در كانگ‌ فوتوآ 21 بدان خالق‌ می‌ گویند در تاریخ‌ وضعیتی‌ از شرح حال پیامبران ، اندیشمندان اجتماعی‌ و هنرمندان و انقلابیون مشاهده بسیار شده است‌. 

تمرکز فکر (zenkungfu) ذن كانگ‌ فو حرارت فکر، گرایش‌ شدید در راه بوجود آوردن کوتاهترین‌ ارتباط انسان و قدرت خلاقه‌ او است‌ ، بدین‌ آرمان است‌ که‌ آرامش‌ انسان پایه‌ می‌ گیرد وتضاد بشریت‌ از بین‌ میرود . و به‌ اصطلاح برادري در مقام برابري به‌ انسان رو می‌ نهد سلولهاي مغز انسان داراي این‌ استعداد است‌ که‌ بطور مداوم یا متناوب بفکر بکوشد وجواب بسیاري از مسائل‌ پیچیده و در هم‌ برهم‌ و غیر قابل‌ حل‌ را کشف‌ نماید.

در شیوه و طریقت‌ کونگ‌ فو نیروي تن‌ و کارداري ارزش والائی‌ دارد (انسان باید در هستی‌ خود بکوشد) همانطور که‌ قبلا آگاهی‌ یافتیم‌ تمرکز فکر عبارت است‌ از بازگشت به‌ فیزیولوژي انسان از طریقت‌ كانگ‌ فو است‌. راهبران كانگ‌ فو به‌ دانش‌ علمی‌ و فلسفه‌ پختگی‌ فکر و نیروي تن‌ باز نشسته‌ اند و اندیشیدن را از طریق‌ سلسله‌ اعصاب و نیروي تن‌ مقام ویژهاي قائل‌ شده اند.

انسان كانگ فوتوآ 21 قدرت بس‌ توانائی‌ دارد، چه‌ جنگ‌ آوري ، مبارزه تن‌ به‌ تن‌ (مايانه‌ mayane) قدرت جسارت، شهامت‌، بی‌ باکی‌، در حد یک‌ انسان غیر قابل‌ تصور از خود نشان می‌ دهد در طریقت‌ كانگ‌ فوتوآ 21، راهبر به‌ اندیشه‌ همراه (کانگ‌ فوکا kungfuka) راه باز می‌ کند، او را به‌ عبارت خویش‌ براي برترین‌ توانائی‌ تن‌ و راز فکر آماده می‌ کند، به‌ نیایش‌ خویش‌ می‌ برد تا به‌ هستی‌ زمان آگاهش‌ می‌ کند، واستدلال منطقی‌ در او بوجود می‌ آورد، چون زندگی‌ بر پا یه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ منطقی‌ استوار است‌.صداي راهب در فکر شاگرد فریاد هستاي اوست‌، اسرار كانگ‌ فو همیشه‌ بین‌ استاد و شاگرد باقی‌ است‌ و این‌ راز باز شدنی‌ نیست‌.

اي برادر تو همه‌ اندیشه‌ اي ،،،،،،،، مابقی‌، خود استخوان و ریشه‌ اي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =