منوی دسته بندی

کانون فرهنگ، کانگ فو توآ 21

اطلاعات تماس و ساعات تمرین
ساعت تمرین بزرگسالان

مربی: بایارومه اکبر رجبی
روز: روزهای زوج
ساعت: 20:00 الی 22:00
شماره تماس: 09133912534

ساعت تمرین جوانان

مربی: بایارومه وحید نظری
روز: روزهای زوج
ساعت: 18:00 الی 20:00
شماره تماس: 09132931081

آدرس: رفسنجان، روستا عباس آباد آغفور، سالن فرهنگ
محل کانون در گوگل مپز

فرم تماس با ما