منوی دسته بندی

مقالات ورزشی

مجموعه مقالات آموزشی مرتبط با ورزش

تاریخچه ورزش

تاریخچه ورزش

در این مطلب به صورت کوتاه به تاریخچه ورزش و تاریخچه ورزش در ایران، می پردازیم. تاریخچه ورزش اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن…

نگاهی به آموزش در ورزش

اهمیت‌ ورزش و فعالیت‌ های‌ بدنی‌ و پیرو آن آموزش در ورزش، در جامعه‌ امروز بر هیچ‌ کس‌ پوشیده نیست‌. ورزش و تربیت‌ بدنی‌ بر ابعاد مختلف‌ جوامع‌ بشری‌ از…

مهارت های اصلی‌ کانگ‌ فو توآ ٢١

سبک‌ کانگ‌ فوتوآ ٢١ که‌ یک‌ سبک‌ ورزش رزمی‌ می‌ باشد و در واقع‌ به‌ نوعی‌ یک‌ سبک‌ بومی‌ شناخته‌ می‌ شود، یاد گرفتن‌ مهارت های اصلی‌ کانگ‌ فو توآ…

استعدادیابی‌ در ورزش کانگ‌ فو توا ٢١

با توجه به موضوع مقاله که در زمینه استعدادیابی‌ در ورزش می باشد، فراگیر شدن ورزش و اهمیت‌ جایگاه آن در مناسبات بین‌ المللی‌ توجه‌ فراوانی‌ را از ناحیه‌ دولت‌ها…

تاثیر آمادگی جسمانی بر سلامت عمومی

این مقاله نگاهی کوتاه به تاثیر آمادگی جسمانی بر سلامت عمومی دارد و به بررسی این موضوع می پردازد. مقدمه ای بر تاثیر آمادگی جسمانی بر سلامت عمومی مقدمه‌: آمادگی‌…

نگاهی به مبانی آمادگی جسمانی

مقدمه مقاله آمادگي جسماني قابليت انجام فعاليتهاي بدني متوسط تا سنگين، بدون ايجاد خستگي و حفظ اين قابليتها در سراسر زندگي مي باشد.آمادگي جسماني كه بر اساس آمادگي فرد و با…

بدنسازی کانگ فو توآ 21

بدنسازی کانگ فو توآ 21، به‌ سه‌ قسمت‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ عبارتند از: ١ـ بدنسازي ضربه‌اي ٢ـ استفاده از ابزار براي بدنسازي ٣ـ بدنسازي و ذن حال به‌ توضیح‌ هر…

خروج از نسخه موبایل